Za mlađu djecu smo osmislili savremene interaktivne programe koji ih kroz igru i pjesmu uče osnovnim pojmovima engleskog jezika, a takođe i upoznaju sa jednom novom kulturom i običajima, i postepeno uvode gramatičke pojmove i bogatiji vokabular. Programi po kojima radimo su visoko cijenjeni u cijelom svijetu, a uglavnom pripadaju izdavačkim kućama Longman ili Express Publishing. Svaki od programa ima i prateći audio i vizuelni materijal, kao i radionice, što čini nastavu dinamičnijom i interesantnijom.