Konstantna investicija u visokoprofesionalan i edukovan kadar, reference, kao i činjenica da zapošljavamo ovlaštene sudske tumače za engleski, italijanski, njemački i ruski jezik, dokaz su da smo sposobni da svojim klijentima obezbijedimo visok standard usluga prevođenja.

Obratite nam se s punim povjerenjem bilo da se radi o prevodu ličnih dokumenata, pravne dokumentacije, dokumentacije trgovačkih društava, tehničke dokumentacije, stručnih tekstova, uputstava za upotrebu, kataloga, promotivnih materijala ili web stranica. Mi ćemo u najkraćem vremenu i sa razumnom cijenom odgovoriti na svaki vaš zahtjev. Takođe pružamo i usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Agencija za učenje stranih jezika "Cerovac" d.o.o. pruža pune prevodilačke usluge kada su pitanju prevodi sa srpskog jezika na engleski, italijanski,njemački i ruski jezik, kao i obratno, sa i bez ovjere sudskih tumača.

Nakon završenog posla prevodi se dostavljaju naručiocima u jednom primjerku kao štampani dokument i na CD-u, a format dokumenta pripada nekoj od aplikacija Microsoft Office-a, zavisno od formata izvornog dokumenta. Da bi se sačuvao integritet dokumenta moguće je izvršiti konverziju ovih formata u .pdf format koji je lako čitljiv pomoću Acrobat Reader-a. Posebno se vodi računa o tome da postoji što očiglednija korelacija između originala i prevoda. Za svaki prevedeni dokument naručilac će dobiti namjensku specifikaciju koja će sadržati: ime datoteke, broj znakova po datoteci i proračun.

Poseban značaj Agencija pridaje zaštiti privatnosti svojih klijenata, pri čemu su svi podaci zaštićeni od gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili bilo kog oblika njihove zloupotrebe.