Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gdje se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
  • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
  • razumijete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

Kako se odvija ovaj ispit?

FCE se sastoji iz četiri dijela. U istom danu polažete dijelove: čitanje i engleski u praksi, pisanje i slušanje. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.