Naša škola tokom čitave godine nudi kurseve njemačkog jezika, pripreme za sertifikate Goethe instituta na nivoima A1, A2, B1, B2 i C1, kao i razne vrste prevođenja sa njemačkog na srpski jezik i obratno.

Kursevi njemačkog jezika za odrasle

  1. Prijavljeni kandidati se testiraju kako bi se utvrdio njihov nivo znanja, te kako bi bili raspodijeljeni u odgovarajuću grupu.
  2. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je četiri.
  3. Časovi se održavaju dva puta nedjeljno u trajanju od 90 minuta. Ukoliko nismo u mogućnosti da oformimo grupu sa najmanje četiri polaznika, nastava se odvija dva puta nedjeljno u trajanju od 60 minuta.
  4. U nastavi njemačkog jezika koriste se savremeni udžbenici svjetski poznatih izdavača „Hueber”, „Langenscheidt” i „Klett Verlag”, a nisu nam strani ni drugi manje poznati izdavači. Udžbenici su praćeni i multimedijalnim optičkim diskovima, tako da polaznici kurseva mogu da dodatno uvježbavaju gradivo kod kuće.
  5. Jezik se najbolje može savladati kroz aktivnu upotrebu, pa je osposobljavanje za konverzaciju osnovni cilj svakog nivoa poznavanja jezika, od početnog do naprednog.
  6. Svaki kurs je ujedno i priprema za polaganje ispita za dobijanje jednog od međunarodno priznatih sertifikata. Ispiti se održavaju više puta godišnje na Gete-institutu u Sarajevu.

Kursevi njemačkog jezika za djecu

  1. Organizujemo kurseve za uzrast djece od 6 do 8 godina.
  2. Na tzv. „kursu zagrijavanja” djeca prvi put dolaze u kontakt sa njemačkim jezikom, upoznaju se sa njegovim izgovorom, melodijom, savladavaju osnovne riječi i fraze neophodne u svakodnevnoj dječijoj komunikaciji, a sve to kroz pjesmice, bojanke i igrice.
  3. Na nešto drugačiji način se izvodi i nastava za starije osnovce, od 5. do 9. razreda. Način rada prilagođen je njihovom uzrastu. Budući da oni već dobro vladaju latinicom, bez problema savladavaju njemački pravopis te su u stanju da se i pismeno izraze.
  4. Sadržaj kurseva njemačkog jezika za srednjoškolce prilagođen je njihovim interesovanjima. Poznavanje njemačkog jezika otvara put za studiranje u jednoj od zemalja njemačkog govornog područja.

Individualna nastava

Ukoliko iz privatnih razloga niste u stanju da pohađate grupni kurs, organizujemo i individualnu nastavu njemačkog jezika. U tom slučaju u dogovoru sa profesorom birate termine i intezitet rada.

Sertifikati Gete-instituta (Goethe-Institut)

U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER) definisana je šema nivoa poznavanja njemačkog jezika. Nivoi se kreću od A1 do C2, pri čemu su A1 i A2 početni, B1 i B2 srednji, a C1 i C2 viši nivoi. Radi bolje preglednosti, sistematičnosti i osjećaja napretka u učenju, u našoj školi je svaki nivo podijeljen na 2 podnivoa. Klikom na naziv svakog pojedinačnog ispita možete na sajtu Gete-instituta pročitati detaljan opis.

Podnivoi

Stepen  GER

Ispiti na Gete-institutu

početni

A1/1
A1/2

A1

Fit in Deutsch 1  
Start Deutsch 1

A2/1
A2/2

A2

Fit in Deutsch 2  
Start Deutsch 2

srednji

B1/1
B1/2

B1

Zertifikat Deutsch für Jugendliche
Zertifikat Deutsch

B2/1
B2/2

B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf 
Goethe-Zertifikat B2  
Test Deutsch als Fremdsprache

napredni

C1/1
C1/2

C1

Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
Goethe-Zertifikat C1 
Test Deutsch als Fremdsprache

C2

C2

 Goethe-Zertifikat C2: 
 Großes Deutsches Sprachdiplom

Nivoi poznavanja jezika prema GER-u

U tabeli ispod prikazan je detaljan opis svakog nivoa poznavanja jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER).

Elementarna jezička primjena

A1

A2

Može razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje za cilja imaju zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavi pitanja o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve stvari imaju – i odgovoriti na pitanja ove vrste. U stanju je sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govori i ako su spremni da pomognu.

Može razumjeti rečenice i često upotrebljene izraze, koje su povezane sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina). Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajnim stvarima. U stanju je uz pomoć jednostavnih sredstava opisati sopstveno porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa svojim neposrednim potrebama.

Samostalna jezička primjena

B1

B2

Može razumjeti glavne tačke kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima u poslu, iz škole, slobodnih aktivnosti itd. Može savladati najveći broj situacija sa kojima se susreće na putovanjima. Može se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Može izvještavati o iskustvima i rezultatima, opisati snove, nade i ciljeve i dati obrazloženja i objašnjenja o svojim planovima i stanovištima.

Može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, te takođe razumije stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti. Može se spontano i tečno sporazumijevati sa osobama čiji je maternji jezik njemački bez napora sa boje strane. Može se u širokom tematskom spektru jasno i detaljno izražavati, objasniti stav o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i mane različitih mogućnosti.

Kompetentna jezička primjena

C1

C2

Može razumjeti širok spektar zahtjevnih i dužih tekstova i također shvatiti implicitna značenja. Može se izražavati spontano i tečno, bez čestog očiglednog traženja odgovarajuće riječi. Može djelotvorno i fleksibilno koristiti jezik u društvenom i poslovnom životu ili u obrazovanju i na studijama. Može se jasno, strukturirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima i pri tom primjereno primijeniti različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Bez napora može razumjeti praktično sve što on / ona pročita ili čuje. Informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora može sažeti i pri tom dati obrazloženja i objašnjenja. Može se spontano, veoma tečno i tačno izražavati i kod kompleksnijih pitanja pojasniti finije nijanse značenja.