Reference

 • "Hercegovina putevi" a.d. Trebinje
 • "Crveni krst", Trebinje
 • Republička geodetska uprava
 • "Europress" Ljubinje
 • MH "Elektroprivreda" RS, ZP "HE na Drini" a.d. Višegrad
 • "Telekom Srpske"
 • Reiffeisen banka, Poslovnica Trebinje
 • MH "Elektroprivreda" Republike Srpske, MP a.d. Trebinje
 • "Kosig Dunav" osiguranje, Trebinje
 • "Volksbank" a.d. Banja Luka, Filijala Trebinje
 • "Pro-Credit" banka, Trebinje
 • "Nova Banka" Filijala Bijeljina
 • "Nova Banka" Filijala Trebinje
 • MH ERS ZP "Rudnik i Termoelektrana" a.d. Gacko
 • MH ERS ZP "Rudnik i Termoelektrana" a.d. Ugljevik
 • MKO "Benefit" Trebinje
 • "Dom zdravlja", Bijeljina
 • "Agencija za vode oblasno riječnog sliva Save-Bijeljina"
 • "Skupština opštine", Lopare
 • Dječiji vrtić "Dimeks Luna", Bijeljina
 • Dječiji vrtić "Naša radost", Trebinje
 • "Energy Financing Team" d.o.o. Trebinje
 • Administrativna služba Opštine Ugljevik
 • "Orao" a.d. za proizvodnju i remont, Bijeljina