Škola slikanja

Škola slikanja, koji je dio Obrazovnog centra Cerovac od 2008. godine, ima za cilj da djecu koja pokazuju naklonost i interesovanje za likovnu umjetnost, podrži  u  učenju  i stvaranju, tako što će im omogućiti da razviju svoju kreativnost, angažuju maštu i steknu ili prodube svoje znanje o osnovnim likovnim elementima (mlađa grupa) i istančanijim vještinama u oblasti crtanja i slikanja (starija grupa).

Način rada je prilagođen kako uzrastu, tako i individualnim mogućnostima i sklonostima svakog djeteta. Mlađa djeca rade na poboljšanju motorike, razvijanju mašte i znanje o tehnikama usvajaju kroz igru, dok starija i ambicioznija djeca, kao i ona koja umjetnost vide kao svoj budući poziv, rješavaju daleko zahtjevnije likovne zadatke i planski grade i unapređuju svoje vještine.

Rad se odvija u malim grupama, prema uzrastu polaznika, a časovi se odrzavaju jednom sedmično, po unaprijed utvrđenom godišnjem planu.

Na kraju svake školske godine organizuje se druženje i rad u okviru Dječije likovne kolonije u selu Cerovac, gdje autentičan seoski ambijent i hercegovački krš djeci služe kao inspiracija,  a zatim i izložba dječijih radova u Kulturnom centru Trebinje, gdje mali umjetnici imaju priliku da svojim roditeljima, prijateljima i svim sugrađanima predstave svoje stvaralaštvo i tako zaokruže rezultate postignute u protekloj godini.