Koliko traju kursevi?
Početni kurs obično traje 1 semestar, a ostali 2 semestra. Kursevi za pripremu Cambridge ispita mogu da traju i 3 semestra, zavisno od dinamike koju polaznici mogu da ostvare.
Da li postoje popusti i kakvi?
Da, u Centru su definisani popusti po određenim kriterijumima. Treće dijete iz porodice, koje pohađa neki od kurseva, dobija godinu dana besplatnog školovanja. Polaznici koji su ostvarili najbolje rezultate na Cambridge ispitima dobijaju godinu dana besplatnog školovanja. Dva djeteta iz iste porodice ostvaruju popust od 5%.
Kakva je dinamika nastave?
Nastava u Agenciji u potpunosti prati raspored nastave u državnim školama. Prilikom sklapanja ugovora sa Agencijom polaznici dobijaju raspored u kome su, osim dinamike nastave i plaćanja, precizirani i neradni dani.
Da li se propušteni časovi nadoknađuju?
Nadoknađuju se oni časovi za koje je učenicima najavljeno od strane profesora da neće biti održani u predviđenom terminu, ili časovi koje profesor iz objektivnih razloga, na koje nije mogao uticati, i sa kojima je upoznao administraciju Centra, nije mogao da održi.
Zašto se potpisuje ugovor između polaznika i Agencije?
Ovaj ugovor se potpisuje da bi se pravno regulisali odnosi između polaznika kurseva i Obrazovnog centra Cerovac. Na taj način se štite prava i jedne i druge ugovorne strane i jasno se definišu njihove obaveze. Uz svaki ugovor o pohađanju kursa polaznik dobija i Instrukciju za plaćanje, koja se smatra sastavnim dijelom ugovora. Sve obaveze polaznika po pitanju termina i rokova plaćanja, trajanje I i II semestra, kao i predviđeni raspusti, navedeni su u ovom dokumentu.