Ova kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korištenje jezika, uključujući zahtjevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.

Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zejedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gdje se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
  • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
  • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CPE se sastoji iz četiri dijela. Tri dijela ispita polažete u toku istog dana: čitanje i engleski u praksi, pisanje i slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni dio ispita (govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.