Za tinejdžere su predviđeni programi koji svojim sadržajem prate njihova interesovanja i maksimalno ih angažuju tokom nastave. Teme su inspirativne i ujedno ih motivišu da formiraju vlastiti stav o pitanjima koja su bitna za njihovu generaciju, pri čemu imaju priliku da saznaju šta mladi širom svijeta misle o istim temama. Naglasak se stavlja na usmenu komunikaciju, koja je upotpunjena vokabularom i gramatičkom komponentom programa, čime se istovremeno razvijaju sve četiri jezičke vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govor).