Ukoliko položite ovaj ispit, imaćete potvrdu da ste sposobni da komunicirate na engleskom jeziku u praktičnim svakodnevim situacijama. PET vam pruža dobru osnovu ukoliko u budućnosti planirate stučno usavršavanje na institucijama gde se nastava odvija na engleskom jeziku. 

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Pripremajući se za ispit PET svoje znanje engleskog jezika usavršavate u meri dovoljnoj da ovaj jezik bez problema koristite za komunikaciju pri putovanjima ili obavljanju posla.

Da biste položili ovaj ispit, morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • objasnite šta vam se sviđa, a šta ne sviđa, i svoje stavove branite tj. učestvujete u diskusijama
  • razumijete pismena i usmena obaveštenja i instrukcije  
  • napišete privatno pismo i na sastancima ili raspravama vodite bilješke.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (čitanje i pisanje) i drugi dio ispita (slušanje). Postoji mogućnosti da ćete usmeni dio ispita (govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

PET diploma je odlična psihološka priprema za kandidate koji namjeravaju da polažu neki od naprednijih nivoa.