Ruski jezik je maternji jezik za više od 180 miliona ljudi, a bar oko 300 miliona ljudi ga koristi na različitim nivoima znanja, što ga čini petim svjetskim jezikom.

Jezik Puškina, Tolstoja, Dostojevskog, Čehova i brojnih drugih klasika svjetske književnosti nije lagan iako spada u grupu srodnih nam jezika.

Za sve vas koji ste nekada učili ruski, u našem Obrazovnom centru  imate mogućnost da obnovite znanje jezika i da opet čitate literaturu, naučne i druge časopise u originalu, a za ambiciozne je ovo prilika da nauče još jedan slovenski jezik!

Kursevi ruskog jezika organizovani su na svim nivoima, od kurseva za apsolutne početnike do pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma ruskog jezika kao stranog.


Program za svaki kurs je standardizovan prema jedinstveno evropskom okviru za strane jezike (CEF). Naš metod rada podrazumijeva aktivno učestvovanje svakog polaznika gdje se uči kroz konkretne primjere i nalazi direktna primjena naučenog. Poseban akcenat stavljamo na komponentu komunikacije za koju smatramo da polaznicima predstavlja najveći izazov i za kojom najčešće imaju najveću potrebu. Rad se odvija u malim grupama od maksimalno 8 polaznika.

Želiš da naučiš ruski jezik?