Španski jezik se, osim u Španiji, govori u većini država Latinske Amerike i jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih nacija. Po broju govornika drugi je jezik u SAD-u, a u svijetu se njim služi oko 500 miliona ljudi, od toga je oko 400 miliona ljudi kojima je španski maternji.

Kursevi španskog jezika su podijeljeni na tri nivoa: početni, srednji i napredni. Nastava se odvija u malim grupama, i u potpunosti je multimedijalno podržana.
 

Ako želite da svoje znanje jezika verifikujete međunarodno priznatom diplomom nudimo vam pripremu za polaganje DELE ispita. Ovlašteni testing centar za ove ispite je Institut Servantes u Beogradu. Svu neophodnu administraciju za ovaj ispit u vaše ime može izvršiti naša škola, a svi materijali i programi koje koristimo u nastavi i pripremi polaznika za polaganje ovog ispita, usklađeni su sa preporukama Instituta.


Diplome španskog kao stranog jezika (DELE) zvanični su dokumenti međunarodnog karaktera, a Institut Servantes ih dodjeljuje u ime Ministarstva obrazovanja, socijalne politike i sporta Španije.

DELE diplome su jedine međunarodno priznate diplome koje omogućavaju da potvrdite znanje španskog jezika bilo u sistemu školstva ili univerzitetskim, profesionalnim ili ličnim okvirima.

Postoji ukupno 6 nivoa DELE ispita, u zavisnosti od nivoa španskog jezika:

  • Diploma A1
  • Diploma A2
  • Diploma B1 (Početni nivo)
  • Diploma B2 (Srednji nivo)
  • Diploma C1 (Napredni nivo)
  • Diploma C2 (Najviši nivo)

 

Želiš da naučiš ili usavršiš španski jezik? Upis je u toku!