KET je najniži nivo spektra Kembridž ispita koji testiraju znanje engleskog jezika. Dokazuje da se možete snaći pomoću komunikacije na engleskom jeziku u nezahtevnim svakodnevnim situacijama.

 Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

KET bi trebalo da polažete nakon 250 sati učenja i vježbanja tj. onda kada engleski jezik govorite, pišete i razumijete na osnovnom nivou. Ovaj ispit je prvi korak ka usavršavanju znanja engleskog jezika koji će vam koristiti u budućem radu i učenju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • postavljate pitanja i odgovarate na pitanja o sebi i o drugima
  • razumijete obaveštenja i instrukcije date razgovjetnim i nešto sporijim govorom
  • izrazite svoje mišljenje o nečemu što ste pročitali ili čuli.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (čitanje i pisanje) i drugi deo ispita (slušanje). Moguće je da ćete usmeni deo ispita (govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.