Kembridž ispite priznaju škole, univerziteti i poslodavci u privatnom i javnom sektoru u zemljama engleskog govornog područja širom sveta. 

Ukoliko položite neki od ovih ispita, svoje znanje engleskog jezika možete dokazati svuda u svetu, jer su certifikati Kembridž ispita međunarodno priznati.

Već u uzrastu od 8 godina pa naviše, naši polaznici imaju priliku da se, na jednom od više specijalizovanih kurseva koje organizuje Cerovac, pripreme za polaganje nekog od međunarodno priznatih Cambridge ESOL ispita:

  • Cambridge Young Learners (7-12god.) – Starters, Movers, Flyers
  • Key English Test (KET)
  • Preliminary English Test (PET)
  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)

Naš Centar je od 2008. godine  registrovani testing centar Britanskog savjeta BiH u Trebinju, što omogućava našim đacima da ove zahtjevne ispite polažu u svom gradu. Ispitivači su gostujući profesori koji su stekli licencu Cambridge univerziteta za obavljanje ispitivačke djelatnosti.

Specijalizovani kurs za pripremu jednog od Cambridge ESOL ispita traje dva do tri semestra sa po dva jednoiposatna časa sedmično, tokom kojih učenici razvijaju sve četiri jezičke vještine: pisanje, čitanje, slušanje i govor i to kroz veliki broj zanimljivih tema i vježbi za memorisanje vokabulara i gramatičkih jedinki.