Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod dece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Starters, Movers i Flyers) i decu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita i ohrabruje vaše dijete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod djece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da:

  • prepozna boje
  • usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog
  • na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne reči. 

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita. 

Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita i ohrabruje vaše dijete da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika. 

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između osam i jedanaest godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • razumije osnovne instrukcije 
  • popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u nedelji, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za djecu.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dijete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita. 

Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž  ispita i pokazuje da vaše dijete razumije i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskog referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između devet i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika.

 Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • objasni razlike između dve priče ili dve slike
  • napiše ili ispriča neku priču 
  • postavlja pitanja koristeći prošlo vreme. 

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom delu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dijete osvoji za svaki deo ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispi

 

Napominjemo da ove starosne granice nisu striktne i da su odstupanja moguća.