Novo u Cerovcu - Ljetnji likovni atelje!

Obrazovni centar Cerovac organizuje umjetničke radionice u trajanju po pet dana, u periodu od 1. do 19. jula i od 29. jula do 16. avgusta! 

Možete izabrati da pohađate jednu, dvije ili tri radionice. Cijena jedne radionice 50 KM. Zastupljene su sve crtačke tehnike (grafitna olovka, ugalj na prepariranom papiru) i slikarske tehnike (kolaž, akvarel i tempera). 
Sve informacije na telefon 059/223-502 u terminu 08:00 do 15:00.