Ubrzaj vijugice jednom za cijeli život!

Mentalna aritmetika SuanPan je obrazovno-razvojni program za djecu uzrasta od 5 do 14 godina. U ovoj dobi obje moždane hemisfere kod djece su podjednako aktivne, dok se neuronske veze u mozgu baš tad najefikasnije mogu ojačati. Od jačanja i razvoja neuronskih veza u djetinjstvu zavise naše intelektualne sposobnosti tokom cijelog života. Nova istraživanja kažu da inteligencija zavisi isključivo od broja neuronskih veza u mozgu. A broj neuronskih veza zavisi od njihove pravilne stimulacije u tačno određenom razvojnom periodu. Samo veze koje se koriste opstaju u mozgu. Zato SuanPan program, odnosno njegov osnovni kurs, traje osam mjeseci, vrijeme koje je potrebno da se neuronske veze formiraju i učvrste. Napredni kurs, otvoren za svu djecu koja su prošla kroz osnovni, takođe traje osam mjeseci i ima za cilj da ubrza ceo proces komunikacije između dvije hemisfere, i tako skrati vrijeme koje je mozgu potrebno da od postavljanja pitanja, problema ili zadatka, stigne do rješenja.

Organizacija nastave

Nastava se održava jednom sedmično, tri časa u trajanju od po 40 minuta, konsekutivno, s pauzama od 5 i 15 min.
organizuje se vikendom za djecu školskog uzrasta, dok se za predškolce mogu odrediti termini u toku radne sedmice. Motiv ovakvog rasporeda je da djeca na časove dolaze odmorna, te da lakše prate predavača i bolje se koncentrišu.
svaki čas se sastoji od više dijelova – provjere domaćih zadataka, rada na abakusu (sabiranje i oduzimanje nizova brojeva, male i velike kombinacije), rada s fleš karticom, a kasnije i mentalnog računanja, te testova pažnje i specijalno odabranih igara koje podstiču motoriku, pamćenje, opažanje i logičko razmišljanje.
Sa djecom rade obučeni predavači mentalne aritmetike SuanPan, koji su učitelji, nastavnici i pedagozi po obrazovanju, sa minimalno 5 godina iskustva u radu s djecom određene starosne dobi.
Osim ovih redovnih časova djeci je na raspolaganju po jedan čas sedmično u trajanju od 40 minuta, kao podrška njihovom napretku, u slučaju da predavač smatra da je djetetu, iz bilo kojih razloga, potrebno još malo dodatne vježbe. Takođe, moguće je na isti način organizovati i čas nadoknade za dijete koje iz opravdanih razloga nije moglo prisustvovati redovnoj nastavi, ali napominjemo da je redovno prisustvo, kao i redovno vježbanje kod kuće neophodan i značajan deo programa i značajno doprinosi rezultatu.
Dijete u sklopu našeg programa dobija posebno štampane udžbenike, fleš karticu i računaljku koje nosi sa sobom na svaki čas, a osim toga treba ponijeti samo grafitnu olovku i gumicu.

Djeca su prema dobi raspoređena u tri grupe:

kinder (od 5 do 7 god.), do 8 u grupi
primarna (od 8 do 10 god.), do 10 u grupi
sekundarna (od 11 do 14 god.), do 12 u grupi

Za sve koje se prijave 10. septembra odobravamo popust od 10% i mogućnost plaćanja na 8 mjesečnih rata!

Prijave na telefon +387 59 223 502, mejl: [email protected] ili dođite u naš centar u Ulici Vuka Karadžića 37b (naselje Luč). Broj mjesta je ograničen!