Upotreba robotike u edukaciji

Pokušaji uključivanja robotike u edukaciju širom svijeta sve su učestaliji i dešavaju se na svim nivoima obrazovanja – od obdaništa do fakulteta.

Ipak, da bi uvođenje neke inovacije poput robotike bilo uspješno, potrebno je učiniti nešto više od pukog nabavljanja tehnoloških alata za učionice. Usaglašavanje upotrebe robotike sa teorijom i dobro osmišljen nastavni plan samo su neki od važnih elemenata koji se nalaze iza uvođenja svake inovacije u edukaciji. Robot je samo još jedan alat, a teorija je ta koja će odlučiti kako će on uticati na proces učenja.

Robotika i učenici tehničkih nauka

Načini na koje se robotika može primjeniti u obrazovanju su različiti. Ona, s jedne strane, pokušava da kod budućih inženjera i naučnika utiče pozitivno na proces učenja i predstavlja idealan resurs koji se može koristiti za učenje:

- matematike,
- naučnih principa,
- dizajna i tehnologije,
- programiranja.

Robot u učionici učenicima predstavlja nauku na zanimljiv način pomoću kojeg su u mogućnosti da uživo posmatraju praktičnu primjenu teorijskih koncepata. Rad sa robotima pospešuje kreativno rješavanje naučnih problema, podstiče razvoj osnovnih komunikacionih vještina, kao i sposobnost saradnje i prenošenja složenih ideja kolegama.

Međutim, upotreba robotike nije rezervisana samo za učenike određenih nauka. Roboti su se pokazali kao odlično sredstvo za prenošenje znanja u različitim situacijama u kojima se učenici mogu naći. Oni, s jedne strane, pružaju mogućnost praćenja predavanja i onda kada je učenik na neki način sprečen. Mnogim učenicima koji se bore sa teškim bolestima i kojima su mogućnosti ograničene roboti mogu pomoći da prate školske aktivnosti sa distance, kao i da učestvuju u socijalizaciji sa učenicima na času bez obzira na distancu.

Uzmimo za primjer učenika po imenu Tajler Gibson koji je bio podvrgnut hemoterapiji u Andersonovom centru za djecu oboljelu od raka. Tajler je koristio VGo robota koji mu je omogućio da prati nastavu i komunicira sa svojim prijateljima kao da je i sam na predavanju.

Mogu da kontrolišem VEGO od kuće i vidim sve što se dešava. Moji prijatelji bi mi mahali iz učionice, a ja njima iz svoje sobe, objašnjava on.

Roboti, zatim, mogu puno značiti deci koja boluju od autizma i kojima je komunikacija sa ljudima nekada teška. Iako mogu ličiti na ljude, oni ne koriste neverbalnu komunikaciju koja je autističnom detetu zbunjujuća i odvraća ga od suštine onoga o čemu uči. Nao roboti, na primjer, pomažu djeci sa autizmom da (lakše) usvajaju znakove neverbalne komunikacije, ali i različite obrazovne lekcije sa dosta uspjeha.

Robotika i učenici viših škola

Robotika se može uspješno primjeniti i na fakultetima, i to kod onih koji zahtjevaju specifičnu praksu, poput medicine. Korišćenje ljudskog tijela pri učenju izvođenja komplikovanih operacija nije bezbjedna praksa zbog delikatnosti samog procesa. Tako je moguće praktično vježbati – simulirati izvođenje medicinskih zahvata na tome prilagođenim robotima koji mogu biti programirani da reaguju identično čovjeku u takvim situacijama – da imaju otkucaj srca i sl.

Iako robotika u obrazovanju još uvijek nije uznapredovala do zavidnog nivoa, ona postoji, a koliko će biti korisna u procesu učenja zavisi prije svega od toga kako će je učitelji i učenici koristiti. Način na koji će učesnici u obrazovnom procesu koristiti robote važniji je od samog robota ili bilo kakve nove tehnologije koja bi se mogla primjeniti u procesu edukacije.

Anica Stojković

Saznaj više o našem novom programu!

ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE