Zašto svako dijete treba naučiti programirati?

Naučiti raditi na računaru je važno i izazovno za svaku osobu, bez obzira radi li se o djetetu ili odraslom čovjeku. Važnost uspješnog i produktivnog rada sa računarima je prepoznata u svim školskim sistemima. Zato je to područje dobilo svoj predmet – informatiku. Međutim, važnost učenja programiranja još uvijek nije dovoljno naglašena. Kod nas učenju programiranja je posvećen tek vrlo mali dio kurikuluma iz informatike, a nastavnici koji većinom nemaju puno iskustva u programiranju često ne znaju odakle sa učenicima krenuti.

Možda se roditelji pitaju da li je zaista za moje dijete bitno naučiti programirati? Ipak, radi se o djetetu, a ne o odrasloj osobi koja traži posao. Nije li dovoljno to što zna sam skinuti igricu na svoj mobitel i napraviti prezentaciju u PowerPointu? Jedino što možemo reći je: „Nastavite čitati!“ 

1. RAZVOJ LOGIČKOG NAČINA RAZMIŠLJANJA

Logičko razmišljanje je ono što krasi sve uspješne pojedince. Potiče nas da kritički promišljamo o problemu koji je pred nama i riješimo ga razlamajući ga na male, lako savladive korake. Programiranje je idealna vježba za razvoj upravo logičkog načina razmišljanja jer bez razmišljanja nema programiranja. Radi se o disciplini koja se ne može svladati bubajući napamet činjenice, čitanjem teksta i reprodukovanjem naučenog. Programiranje se uči vježbanjem i rješavanjem zadataka. Na početku lakših, a potom težih. Bez logike u razmišljanju, nemoguće je naučiti programirati i biti dobar u tome.

Ovaj način razmišljanja djeca često prenose i na svoje druge aktivnosti. One mogu biti vezane uz korištenje računara, npr. dodavanje novih redova u tablicu u Wordu, ali i kako najlakše riješiti neki problem koji se pojavljuje u njihovom svakodnevnom životu, npr. koji je najbrži put do knjižare ili kako najlakše naučiti za test iz istorije.

2. PRIPREMA ZA BUDUĆNOST

Učenjem programiranja u bilo kom programskom jeziku i okruženju pripremamo djecu za budućnost koja donosi poslove za koje još ne znamo kako će tačno izgledati, ali smo sigurni da će se razlikovati od poslova koje mi radimo danas i da će uključivati rad sa računarima. Sa iskustvom u pozadinskom radu programa djeca postaju kritičari softvera koji koriste, uočavaju njegove greške, postaju kreatori programa i time se odmiču od običnih korisnika. Dodatno, programiranje od djece zahtjeva upornost, posvećenost detaljima, vježbanje određenog načina razmišljanja i uspješan rad u timu. Ovo je odlična priprema djece za stvarni svijet i budućnost koja ih čeka – u obrazovanju, ali i na radnom mjestu.

3. KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

Svaka škola programiranja je škola rješavanja problema, a dobra škola programiranja je ujedno i škola kreativnog rješavanja problema. Djeca se motivišu da samostalno traže rješenje postavljenog problema, pokušavaju ga sagledati iz različitih perspektiva, uporno i strpljivo istražuju i eksperimentišu dok na kraju ne budu nagrađeni programom koji radi, radi ispravno i zabavan je za pokretati. Kroz učenje programiranja djeca mogu naučiti razmišljati i kreativno rješavati probleme iz različitih područja kao što su matematika, fizika, hemija i biologija šireći time sliku i svijest o mogućnosti primjene programiranja na svakodnevne probleme i situacije.

Osim svega navedenoga, program koji ispravno radi donosi užitak i zadovoljstvo te povećava samopouzdanje onoga ko ga je napisao. I najvažnije – programiranje je zaista zabavno!

Naš kurs programiranja pronađite ovdje!