Priprema prvačića za školu - upis u toku!

- Pripreme svaki dan po 1 sat

- Srpski jezik i matematika

- Grupa do 8 učenika

- Priprema traje 3 mjeseca

- Početak 01.03.2021.

- Nastavu vodi dipl. profesor razredne nastave

Informacije na tel: 059-223-502