Što više rutine - to bolje za dijete

Kakva god da je ličnost djeteta, razlog zašto važi pravilo da što je više rutine, to je više prihvatanja, ima veze sa formiranjem mozga djeteta.

Što je više rutine u životu malog djeteta, to je život lakši i za dijete i za roditelja. To je zato što je dijete do tri godine spremnije da prihvati rutinu što je više ima u njegovom životu.

Razumije se, postoje očigledne individualne razlike među djecom; neka djeca cu veoma pasivna, lako ih je zadovoljiti, dok su druga „aktivno angažovana“ i uporni su da postignu ono što žele, a roditelji ih često vide kao tvrdoglavu. U stvarnosti, ovoj djeci je potrebno više pomoći odrasle osobe da bi naučila da prihvataju ograničenja, baš kao što bi druga djeca mogla imati poteškoća u učenju čitanja, shvatanju matematike ili slaganju sa drugima.

Montesori metod su disciplina, poslušnost i samokontrola
Kakva god da je ličnost djeteta, međutim, razlog zašto važi pravilo da što je više rutine, to je više prihvatanja, ima veze sa formiranjem mozga djeteta. On nije spreman da prihvata promjene na način na koji to čini mozak odrasle osobe. Mala djeca vrijedno rade na oblikovanju neuralnih sinapsi i formiranju „auto-puteva“ za informacije u njihovom mozgu. Ovo je njihov senzitivni period za red i u svemu tragaju za redom. Ovdje smo se podsjetili četrnaestomjesečnog dječaka koji je svakog jutra dolazio u školu sa svojom mamom, kada je vodila njegovu stariju sestru u njenu grupu. Jednog dana je postao prilično uzbuđen dok je hodao po stazi ka školi. Glasno je plakao i pokazivao na prazno mjesto za sunčani sat na postolju. Bio je potresen, zato što je ovog jutra stigao ranije i osnovci još nisu iznijeli sunčani časovnik na njegovo postolje. To nije netipična reakcija na promjenu u okruženju, čak i kada je naizgled tako mali detalj u pitanju, za dijete ovako ranog uzrasta. Ova majka je bila predusretljiva i budna na reakcije svog djeteta. Odmah je znala u čemu je njegov problem i mogla je da reaguje na odgovarajući način, u ovom slučaju da ga prosto udalji od postolja i preusmjeri mu pažnju što je bolje mogla.

Rutine malom djetetu pružaju informacije koje riječi ne mogu da mu daju. Ono može da čuje riječi koje mu govorimo, ali naše riječi ne donose razumijevanje. Njegova majka može da mu objasni da ne idu u park zato što je hladno i pada kiša. Ali dijete iz ove informacije ne može da zaključi da nije dobra zamisao da danas idu u park zato što to nije zabavno po ovakvom vremenu i da bi se, dalje, moglo razboljeti zbog toga. Dijete koje je naviknuto na hladno vrijeme insistira na nošenju zimske jakne ljeti. Isto tako, dijete koje prvo postane svjesno svoje odjeće tokom ljeta može insistirati: „Bobi ne jakna!“ kada u jesen počne hladno vrijeme. Za malu djecu koja nisu dovoljno razvijena da razumiju razloge, čini se da smo svojevoljno promijenili njihov svijet samo što su počeli da ga shvataju. Bobi ne stoji bez jakne misleći: „Hladno mi je. Treba mi jakna.“ On samo misli: „Hladno mi je“ i još uvijek nije u stanju da smisli rješenje. Ili, malo dijete zakopčano pojasom za sjedište u kolima ožedni i kaže: „Žedna sam.“ Umjesto da joj otac pruži vodu kao što bi uradio kod kuće, on odgovara: „Žao mi je. Nemam ništa za piće.“ Sve dok se dijete ne približi petoj godini, nije sposobno da pomisli: „U pravu je. Tata trenutno nema vode.“

Montesori vaspitanje: Kako postaviti granice i reći “ne”?
Shvatamo da postoje razlozi zbog kojih je roditeljima teško da uspostave jasan raspored za svoju malu djecu. Zato je važno da razumiju šta to znači za njihovo dijete kada se rutine mijenjaju. Kada je neophodno da do toga dođe, najmanje što roditelji mogu da urade jeste da moraju da potroše više vremena i energije baveći se svojim djetetom. To je zato što promjene u očekivanjima neizbježno stvaraju pretjerano uzbuđenje, pa čak i anksioznost kod male djece.

Odlomak iz knjige “Montesori od početka (dete kod kuće, od rođenja do treće godine)”