Da li vaša djeca vole da vježbaju matematiku?

Matematika će vaše dijete naučiti da čita između redova, matematika je veoma zabavna ako se na pedagoški način postavi jer ima bezbroj matematičkih igara koje djeca igraju i koja uključuju matematiku u nekom obliku: monopol, sudoku, potapanje brodova, šah, domine, tic-tac-toe. Osim toga, postoje i bezbrojne matematičke činjenice kojima možete zadiviti svoje prijatelje.

Recite svojoj djeci jer nikad nije kasno ovih, 10 razloga zbog čega je izučavanje matematike važno:

1. Matematika čini vaše dijete pametnijim jer ima važan uticaj na razvijanje mentalnih i kognitivnih sposobnosti.

Vježbajući izradu zadataka iz matematike, djeca vježbaju i rješavanje problema i u nekim drugim sferama. Matematika nas uči da sve ima svoje uzroke i posljedice i da naizgled nepovezani događaji, kada ih logički sklopimo čine povezanu cjelinu. Vaše dijete ne može postati autoritet u svom poslu ili se istaknuti u svojoj profesiji jednog dana, ako ne razmišlja pametno i kritički – a matematika mu, u velikoj mjeri, može pomoći u tome.

2. Pomoću matematike se može zaraditi novac.

Ubijedite svoje dijete da kvalitetno uradi svoju zadaću iz matematike makar preskočio i nekoliko treninga. Biti dobar matematičar u školi znači da vaše dijete ima šansu da svoj prvi džeparac zaradi u osnovnoj školi držeći privatne časove a paralelno sa tim već ide u pravcu da kasnije sam sebi obezbijedi posao koji će mu donijeti svijetlu budućnost i stabilne prihode. Problem je u tome da, ako ne znate matematiku, upravljanje novcem postaje značajno teže. Znate li izračunati kamatu? Možete li planirati i predvidjeti uspješnost investicije?

3. Matematika je bitna da se ne bi gubio novac.

Kada gomila lakovjernih ljudi troši novac na razne piramidalne šeme, misleći da će zaraditi bogatstvo, oni to rade prvenstveno zbog toga što im matematika nije jača strana. Jer da su bar malo upoznati sa statistikom i matematikom, na veoma lak način bi prepoznali ekonomske prevare i prodavače magle. Uz pomoć nauke kao što je matematika, izbjećete bacanje novca na razne neproduktivne projekte i savjete za koje mislite da vam mogu pomoći.

4. Matematika može vašem djetetu obezbijediti kartu u svijet.

Globalna ljudska svijest mijenja svijet u kojem živimo. Pametna djeca iz Istočne Evrope, Indije i Kine smatraju matematiku i druge "teške" nauke svojom kartom izlaska iz siromaštva i društvene degradacije. Zašto ne bi i vaše dijete steklo znanje koje je cijenjeno svuda u svijetu, u veoma širokom dijapazonu zanimanja?

5. Matematika je bitna u svijetu konstantnih promjena.

Nove tehnologije mijenjaju način na koji živimo i radimo. Ukoliko ne želite da vaše dijete koristi uputstva ili konstantno plaća stručnjaka kako se ne bi plašilo da pritisne pogrešno dugme, matematika može biti veoma korisna u shvatanju kako i zašto stvari funkcionišu onako kako funkcionišu.

6. Matematika će biti sve zastupljenija u budućnosti.

Matematika postaje sve važniji faktor u raznim privrednim granama. Budući novinari i političari će govoriti sve manje, a analiziraće sve više. Budući policajci i vojna lica će upotrebljavati tehnologiju koja je, svakako, izum naučnika. Nastavnici i medicinske sestre će se, takođe, oslanjati na brojke i tehnologiju. Budući automehaničari i stolari će upotrebljavati optimizaciju elektronike i analizu isto toliko koliko će se služiti čekićem i francuskim ključem. Kada je u pitanju IT struka i želite se baviti zanimljivim stvarima poput mašinskog učenja, kriptografije, programiranja, video/audio kompresije, izrade igara/simulacija itd. onda vam viša matematika ne gine. Linearna algebra, infitezimalni račun, diskretna matematika, teorija grafova... Sve je to u arsenalu jednog kompetentnog inženjera.

7. Matematika čini veliki dio naše svakodnevnice.

Kao roditelj, vi ste dužni skrenuti pažnju svom djetetu na sve prednosti koje ovaj predmet pruža. Naravno, ne mora svako postati matematičar ili inženjer, ali ova nauka može vašem djetetu obezbijediti svijetlu budućnost tako što će mu pomoći da u raznim životnim situacijama razmišlja kritički, analizira i donese najbolju moguću odluku.

8. Matematika je faktor povezivanja u globalnom svijetu.

Matematika je sjajan ujedinitelj jer je ista u cijelom svijetu. Matematika je potpuno univerzalna. Proučavanje brojeva dovodi kulture iz svih krajeva svijeta do zajedničkog razumijevanja problema. Poput šaha. Razumjeti matematiku znači biti u stanju povezati se sa ljudima koji nisu kao ti, koji ne dijele iste kulturne norme. Matematika je zajednički naziv za povezivanje ljudi da bi mogli formirati jake zajednice sastavljene od različitosti.

9. Matematika nas uči kako rješavati probleme, a ne samo memorisati jednačine.

Učenike treba podsticati da kroz matematiku traže pravilnosti unutar struktura. Metode razumijevanja, za razliku od memorisanja, grade osnovu za logičko rasuđivanje, predviđajući rezultate u različitim scenarijima. Nije čudno da najbolji učenici iz matematike i fizike imaju najbolje rezultate na prijemnom ispitu iz prava. Matematika je ključna za logičko promišljanje i praktikovanje prava.

10. Matematika je ulaznica za karijeru u STEM zanimanjima (akronim za Nauku, Tehnologiju, Inženjerstvo i Matematiku). Osim ako ste do sada živjeli u kamenom dobu, znate da u STEM zanimanjima ima mnogo slobodnih radnih mjesta. Matematika omogućava otkrivanje novih tehnologija i važnih inovacija.