Zašto je robotika važna za djecu?

Robotika za djecu je najbolji način za njihovo upoznavanje sa svijetom modernih tehnologija. Saznajte kakve veze imaju roboti i programiranje sa razvojem djeteta i njegovim budućim uspjesima u životu.

Iako je igranje veoma važno za razvoj djeteta, često je teško povezati zabavu sa sticanjem novih znanja i vještina. Tu na scenu stupa robotika, koja se bavi dizajniranjem i kreiranjem robota, kao i upravljanjem njima. Riječ je interdisciplinarnoj grani koja obuhvata računarstvo i programiranje – oblasti koje garantuju uspiješnu karijeru. 

Iako mnogi misle da su roboti mnogo komplikovani i nedostupni, realnost je potpuno drugačija! Generacije rođene u 21. vijeku uveliko su naviknute na tehnološka dostignuća. To znači da su razvijanje robota i programiranje za djecu prirodna nadgradnja stečenih saznanja. Iako toga možda nismo svjesni, okruženi smo pametnim mašinama – od jednostavnih igračaka do sofisticiranih uređaja. 

Zašto je važna robotika za djecu?
Roboti su savršeno sredstvo za edukaciju jer omogućavaju djetetu da razvije svoje talente i zabavi se u isto vrijeme. Nove tehnologije dobijaju sve više na važnosti, pa tako ne čudi podatak da će mnoga današnja djeca raditi visokotehnološke poslove koji tek treba da nastanu! Zašto ona ne bi bila pripremljena na vrijeme za budućnost?

Tehnološke igračke predstavljaju idealan spoj inovacija, modernih metoda rješavanja problema i – zabave! Saznajte kako to elektronika, računarstvo i dizajn mogu da omoguće djetetu blistavu budućnost. Predstavljamo vam pet razloga zašto je robotika za djecu ključna za razvoj sposobnosti, veselo djetinjstvo i uspiješnu karijeru IT stručnjaka.

1. Učenje kroz igru
Nije svako dijete je ljubitelj učenja, ali zato svako dijete voli da se igra. Zašto onda i učenje ne bi bilo jedna velika igra? Naime, igranje je sastavni dio robotike, što dalje omogućava ispoljavanje kreativnosti, koja će djetetu koristiti u budućnosti. U današnje vrijeme su kreiranje i programiranje robota izuzetno dostupni. 

Postoje mnoge igračke, kao npr. LEGO setovi, koje otvaraju vrata IT svijeta djeci. Ovakve igračke pružaju djeci mogućnost da kroz igru nauče vrlo korisne vještine, ali i unaprijede sebe. Učenje nije samo usvajanje konkretnih znanja već i vježbanje vještina kao što su strpljenje, timski duh, kreativno rješavanje problema, komunikacija i još mnogo toga. Najbolje od svega je što djeca stiču nova znanja neprimjetno, uživajući u igri i prepuštajući se mašti.

2. Upoznavanje sa programiranjem
Upoznavanje sa kodiranjem biće mnogo lakše ukoliko dijete kroz igru nauči osnove. Pisanje komandi za robota i rješavanje problema predstavljaju odličnu školu, a da toga mališani nisu ni svjesni. 

Kroz programiranje robota djeca se susreću sa naukom i njenom primjenom u životu. Odjednom to više nije pasivno učenje, već otkrivanje novog, uzbudljivog svijeta. Nekako je sve lakše kada vidite da ste svojim trudom uspjeli da „objasnite” robotu šta da radi i gdje da ide. To može da bude od velike koristi za svako dijete jer će steći korisna znanja koja će moći da primijeni u životu.

3. Osnova za buduću karijeru
Djeca često imaju odbojnost prema prirodnim naukama jer smatraju da su brojke i formule dosadne. Takav način razmišljanja može da odbije neku zaista talentovanu djecu. Robotika za djecu zato služi – da pokaže mladima da prirodne nauke nisu bauk. Naprotiv, nova saznanja će im samo pomoći u savladavanju izazova u školi. 

Iako je u osnovi riječ o igranju, u pitanju su vrlo korisne stvari koje su osnova za potencijalnu karijeru u IT industriji. Dijete koje se od malih nogu susreće sa modernim tehnologijama imaće bolju startnu poziciju u odnosu na druge. Imajte na umu da su programeri, ali i drugi IT eksperti izuzetno traženi u svijetu i odlično plaćeni. Ta situacija se neće promijeniti, već će se samo otvoriti novi poslovi. 

Prognozira se da će se u narednim godinama stvoriti potreba za IT stručnjacima u oblastima koje su još uvijek u eksperimentalnoj fazi. To znači da će prestati potreba za mnogim klasičnim poslovima jer će doći do automatizacije. Drugim riječima, potreba za stručnjacima iz oblasti robotike će samo rasti. Očekivanja stručnjaka idu tako daleko da se smatra da će mnoga današnja djeca raditi poslove koji još nisu ni osmišljeni!

4. Razvijanje kreativnog i kritičkog razmišljanja
Igranjem sa robotima i kompjuterima dijete uči kako da donosi prave odluke. Da bi se došlo do najboljeg rješenja, dijete preispituje svaki korak. Na ovaj način se uči da vjeruje u sebe i da dolazi do samostalnih zaključaka. 

Kritičko mišljenje je izuzetno važno za rješavanje problema, što dijete kroz oblast robotike uči na najbolji način. Ako bolje pogledate ponudu zabave za djecu, vidjećete da postoji veliki broj aplikacija i igračaka koje pružaju mogućnost programiranja. Šta više, savremene škole smatraju da je riječ o fantastičnim edukativnim metodama. 

Kako je riječ o modernom pristupu razvoja kreativnog razmišljanja kod djece, vrlo je važno da i sami roditelji shvate važnost učenja kroz igru. Njihova uloga je presudna, jer od njihovog razumijevanja i uključenosti u cijeli proces zavisi koliko će djeca razviti svoje afinitete.

5. Unapređivanje društvenih vještina
Kada je razvoj tehnologija u pitanju, neizbježan je sukob generacija. Zato je važno da roditelji shvate kako tehnologija utiče na mlade – u pozitivnom i negativnom smislu. Umjesto otklona i odbacivanja, sagledavanjem kompletne slike otvaraju se mnoga vrata. Iako se starijim generacijama čini da su djeca otuđena, istina je da komunikacija nikad nije bila na višem nivou. 

Kroz igranje sa robotima sa vršnjacima i roditeljima djeca razvijaju vještine komunikacije, uče se strpljenju i saradnji na zajedničkim projektima. Sve su to osobine koje su neophodne u savremenom društvu, u kojem načini komunikacije konstantno evoluiraju. Zahvaljujući igranju sa robotima, otvaraju se vrata buduće uspješne karijere u IT industriji, ali i šire. 

Najvažnije od svega je da djeca uživaju u učenju kako bi dostigla maksimum svojih potencijala. Upravo zato robotika za djecu predstavlja odličan izbor za razvoj i uspješno i srećno djetinjstvo.

Roboti su odavno među nama, a stručnjaci za njih ubrzano rastu.