Da li možete riješiti ovaj zadatak?

Potrebno je otkriti zakonitost i međusobni odnos koji postoji između brojeva sa lijeve odnosno sa desne strane znaka jednakosti.