Savjet za usavršavanje stranog jezika

Osim redovnog učenja stranog jezika, danas ćemo vam predstaviti savjete jednog uspješnog čovjeka koji je otputovao na 17 dana u jedno selo u Francuskoj, u kojem niko ne zna riječ engleskog jezika. Bio je uporan da progovori sa Francuzima i napravio je plan rada koji se pokazao kao odličan, a koji važi kao preporuka za učenje i usavršavanje bilo kog jezika.

- Svakog jutra je na papir sat i po ispisivao pravilne i nepravilne glagole, uz saznanje da je ispisivanje rukom sjajna tehnika pamćenja.

- Redovno je trčao 45 minuta slušajući usput francusku muziku.

- Svakodnevno je pokušavao da se sporazumije s ljudima kojima je francuski maternji jezik.

- Listao je i čitao najjednostavnije dječije knjige.

- Svakog dana je pisao sastave o sebi, shvativši da će pri svakom upoznavanju morati da odgovara na pitanja ko je, odakle je, šta radi, kako mu se sviđa u Francuskoj.