MAME ZNAJU NAJBOLJE (VIDEO)

- Šta mame misle o Mentalnoj aritmetici SuanPan?
- Da li vide napredak kod svoje djece?
- Da li bi program Mentalne aritmetike SuanPan preporučili drugim mamama i njihovoj djeci?