Kako programiranje može da poboljša logiku i vještine rješavanja problema kod djece?

Programiranje je vještina koju djeca mogu da nauče u svakom uzrastu, ono im može pomoći da razviju svoju logiku i vještine rješavanja problema. Programiranje obuhvata mnogo više od prostog kucanja koda – zahtjeva razumijevanje koncepata kao što su petlje, uslovi, varijable, funkcije, algoritmi i još mnogo toga. Kao rezultat toga, učenje djece da programiraju pomaže im da razmišljaju kritički i bolje rešavaju probleme.
Evo nekih načina kako programiranje može da pomogne djeci da unaprijede logiku i vještine rješavanja problema.

1)      Programiranje zahtijeva da djeca budu analitična
Analitičnost je važan dio logičkog razmišljanja. Pomaže ljudima da razumiju šta nešto znači time što se komponente dijele u manje dijelove. Kada analizirate situaciju ili problem, posmatrate ih iz različitih uglova i pokušavate da ustanovite kako funkcioniše. Djeca koja nauče da programiraju moraju da analiziraju situacije da bi vidjela šta da rade sledeće. Moraju da pažljivo razimeju kako programski jezik radi i onda primjene to kako bi kreirala veb-sajt ili aplikaciju.

2)      Djeca uče da paze na detalje
Djeca koja uče programiranje moraju da obraćaju pažnju na detalje. Ako nisu posvećeni detaljima, njihovi programi možda neće raditi kako treba, ili će naići na greške. Djeca moraju da se fokusiraju na značenje svake pojedinačne linije koda i na to kako one funkcionišu zajedno. Biti orijentisan na detalje je dio dobrog rješavanja problema jer se ne brza kroz probleme; umjesto toga, odvaja se vrijeme kako bi se uvjerili da je sve urađeno kako treba.

3)      Programiranje pospješuje dječje pamćenje
Prilikom učenja programiranja, djeca moraju da pamte promenljive, petlje, kondicionale, funkcije, itd. Ovo ojačava kratkoročno pamćenje djeteta, što je ključna komponenta za učenike. Programiranje zahtjeva intenzivno angažovanje kognitivnih vještina. A kada djeca redovno vježbaju intenzivne kognitivne vještine, u stanju su da poboljšaju svoje pamćenje. Kao rezultat, djeca su bolje pripremljena da se efikasno nose sa informacijama kako bi riješili kompleksnije probleme.

4)      Djeca konstantno imaju izazove
Programiranje uči djecu da prepoznaju šablone, da nalaze sličnosti između različitih situacija, i koriste logiku da razviju rješenja. Sve ove osobine doprinose njihovim vještinama rjšavanja problema. A pošto je učenje programiranja proces koji se uvek mijenja, djeca konstantno imaju nove izazove i moraju da pokušavaju različite pristupe. Pomoću ovog stalnog prilagođavanja, djeca postaju spremnija za buduće izazove.

Programiranje je vještina koju djeca mogu da nauče u svakom uzrastu, ono im može pomoći da razviju svoju logiku i vještine rješavanja problema.
5)      Programiranje uči djecu da budu kreativna
Smišljanje novih ideja i pronalaženje jedinstvenih načina da se pristupi problemu je suštinski dio uspjeha u životu. Učenje programiranja pomaže djeci da razviju svoju kreativnost, omogućavajući im da eksperimentišu sa različitim načinima rješavanja problema. Kada programiraju, djeca imaju platformu da izraze svoju kreativnost. Imaju slobodu da dizajniraju ili dodaju funkcije koje žele na veb-sajtu ili u okviru aplikacije, što ih ohrabruje da razmišljaju van okvira.

6)      Djeca uče kako da preuzmu rizik
Preuzimanje rizika razvija vašu logiku i vještine rješavanja problema. Dok programiraju, djeca uče kako da preuzmu rizike. Moraju da rizikuju neuspjeh kako bi ostvarila uspjeh. Kada dio koda ne radi kako treba, moraju da nastava da pokušavaju dok ga ne urade kako treba. Učenje programiranja zahtjeva dosta strpljenja i upornosti. Kao rezultat toga, programiranje često pomaže djeci da prevaziđu prepreke i preduzmu proračunate rizike kako bi postigla ciljeve.

7)      Programiranje razvija samopouzdanje kod djece
Učenje programiranja pruža djeci osećaj postignuća i ponosa, što unapređuje njihovo samopouzdanje. Možda se pitate kako samopouzdanje unapređuje potencijal djece za učenjem. Odgovor je jednostavan: samopouzdanje čini da se ljudi osećaju sposobnim. A time što omogućimo djeci da realizuju svoje sposobnosti, omogućavamo im da vjeruju u sebe. Pored toga, programiranje takođe izlaže djecu drugim vrstama aktivnosti.

8)      Programiranje promoviše nove metode učenja.
Programiranje zahteva dosta praktičnog rada. Zahteva da djeca budu aktivno uključena u proces. S obzirom da je programiranje vizuelna aktivnost, djeca moraju da vide koncepte i procese na delu, umjesto da samo čitaju o njima. Kao rezultat toga, učenje programiranja je sjajan način za djecu da unaprijede svoju koncentraciju i raspon pažnje.

Za kraj…
Učenje programiranja može da ima značajan uticaj na živote djece. Ne samo što će ih programiranje naučiti da razmišljaju kritički, već će im takođe pružiti dragocene sposobnosti koje mogu da koriste tokom celog života. Najbolji dio kod programiranja je što postoje brojni načini da se nauči ova vještina. Možete da birate između onlajn kurseva, video instrukcija, ili čak trening kampova za programiranje. Koji god metod da izaberete, nema sumnje da će programiranje otvoriti nove horizonte i prilike za vaše dijete.