Zašto su edukativne igračke važne za djetetov razvoj?

Prema jednoj definiciji, edukativne igračke su one koje potiču vještine rješavanja problema i nove istraživačke strasti. Od izazovnih igara do zadivljujućih zagonetki, ove su igračke stručno izrađene kako bi angažovale um vašeg djeteta i potaknule razmišljanje temeljeno na rješenjima.

Na Wikipediji stoji da su to obrazovne igračke koje se ponekad nazivaju i “poučne igračke”. To su predmeti igre, namijenjeni djeci, za koje se očekuje da potiču učenje. Često su namijenjeni obrazovnoj svrsi, poput pomaganja djetetu da razvije određenu vještinu ili podučavanja o određenom predmetu. Često pojednostavljuju, minijaturiziraju ili čak modeluju aktivnosti i predmete koje koriste odrasli.

Rane edukativne igračke

Lutke se mogu posmatrati kao rana “obrazovna igračka” jer su omogućavale djeci da nauče brinuti se za žive bebe i djecu. Slično tome, igračke lukovi i strijele i drugo oružje djelovali su kao zamjena za pravo oružje, omogućujući djeci da razviju vještine poput fine motorike, koordinacije oka i ruke, spretnosti i slično.

U Engleskoj su pronađena oblikovana minijaturna jela i vojnici, igračke koji datiraju iz 1300. godine. Postoje i zapisi o bogatoj srednjovjekovnoj djeci koja posjeduju složene kućice za igranje i igračke povezane s vojskom, što bi im moglo omogućiti oponašanje aktivnosti odraslih, poput upravljanja kućanstvom ili provođenja vojne akcije.

Danas su igračke masovni proizvod i djeca ih često imaju toliko da ih na kraju niti jedna ne zanima posebno. Prije nije bilo tako i igračke su bile rijetke, a imala su ih samo djeca iz najbogatijih porodica.

Nešto dostupnije svima igračke postaju tek u 20. vijeku.

Zašto su edukativne igračke važne za djetetov razvoj?

Djetinjstvo je ključno vrijeme za učenje i razvoj. Od rođenja djeca stalno upijaju nove informacije i uspostavljaju veze u mozgu.

Edukativne igračke pomažu u poticanju kreativnosti i mašte, motivišući djecu da istražuju, eksperimentišu i stvaraju rukama.

Omogućuju djeci da razmišljaju izvan okvira i koriste svoju domišljatost kako bi došli do jedinstvenih rješenja. Ova vrsta igre podstiče divergentno razmišljanje, koje je neophodno za kreativnost i inovacije.

Osim podsticanja vještina rješavanja problema i izražavanja kreativnosti, obrazovne igračke takođe pomažu djeci da razviju važne fizičke i socijalne vještine.

Tako kocke za slaganje mogu poboljšati koordinaciju ruku i oka i fine motoričke sposobnosti, dok društvene igre mogu podučavati saradnji i sportskom duhu.

Nadalje, obrazovne igračke omogućuju djeci da uče vlastitim tempom, bez ikakvog pritiska ili stresa. Oni mogu eksperimentisati i pogriješiti, što su važni koraci u procesu učenja.

Šta baš tu igračku čini edukativnom?

Pri kupovini edukativne igračke postoje i neki drugi aspekti koje nikako ne smijete zanemariti. Prije svega, igračka mora biti čvrsta i sigurna, osiguravajući dobrobit djeteta te bezbrižnu igru. Osim toga, trebala bi biti posebno dizajnirana za odgovarajuću dobnu skupinu, nudeći pravu razinu izazova.

Nadalje, dobra poučna igračka je ona koja ne samo da zabavlja dijete, već i podstiče učenje i socijalnu interakciju. Trebala bi podsticati i koordinaciju, fine motoričke sposobnosti te postupno uvoditi nove koncepte.

Ključna činjenica je, međutim, da igračka mora zadiviti odnosno zainteresovati dijete jer ako se njome ne želi igrati i nije ga impresionirala, njezin edukativni karakter neće doći do izražaja.

Zaključno, danas je na tržištu široka paleta edukativnih igračaka, a roditelji imaju priliku odabrati najbolje za specifične potrebe i interese svog djeteta te se nadati da će probuditi malog istraživača u njima.