Mentalna aritmetika SuanPan je obrazovno-razvojni program za djecu uzrasta od 5 do 14 godina, čiji je cilj razvoj intelektualnih sposobnosti i potencijala svakog djeteta. Namenjen je onima koji znaju da je moć uma ogromna i da je pravovremen pozitivan uticaj na razvoj dječjeg mozga neizmjerno važan – ako danas postavimo temelj uspeha svog djeteta, ono će kroz cijeli život raditi na tome.

Efekti programa mentalne aritmetike su:

  • Povišen nivo koncentracije, memorije, odvojene pažnje, kreativnosti i vizualizacije – dijete se lakše fokusira na dati zadatak, brže pamti, uspješnije razdvaja bitno od nebitnog, kreativnije je u rješavanju školskih i životnih izazova.

  • Veće samopouzdanje i lična odgovornost – dijete koje vjeruje u sebe, i to ne samo u ono što zna i što jeste, već i u ono što može naučiti, i postati, daleko bolje savladava izazove u školi i u društvu.

Roditelji danas imaju veliku odgovornost da usjmere svoju djecu na put kojim će sigurno koračati i sagraditi srećan i uspješan život. Svaka podrška im je dobrodošla. SuanPan mentalna aritmetika zasigurno jeste sredstvo koje će im u tome pomoći.

Zašto upisati dijete na Mentalnu aritmetiku SuanPan?

  • Svako dijete razvija sopstveni intelektualni potencijal. Inteligencija zavisi isključivo od broja sinapsi u mozgu. Za njihovo očuvanje ključna je pravovremena aktivacija neuronskih veza. Mentalna aritmetika SuanPan je idealna tehnika za ostvarenje tog rezultata. Dijete stiče sposobnost da bude bolje i efikasnije u svemu sto ga zanima u životu, bio to uspjeh u školi, sportu, muzici ili umjetnosti.

  • Dijete stiče viši nivo koncentracije, memorije i paznje – lakše pamti i brže uči. To za predškolce znači da su spremni za školu,  lakše prihvataju nove radne obaveze i imaju više samopouzdanja u novom okruženju. A djeca školskog uzrasta brže savlađuju  gradivo, uspešno organizuju vrijeme i ostvaruju bolje rezultate iz matematike i ostalih predmeta.

  • Djeca vole SuanPan i iskreno uživaju na časovima. Stiču samopouzdanje i osjećaj odgovornosti prema sebi i drugima. Pozitivna atmosfera u grupi potiče timski rad i druženje, a svakodnevni napredak u tehnici računanja podržava veru djeteta u značaj individualnog rada i upornosti.