U saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom organizovali smo kurseve italijanskog jezika za djecu i odrasle. Naši profesori se redovno usavršavaju na njihovim seminarima, kao i u školama za nastavnike u Italiji.

Programi su prilagođeni uzrastu i znanju polaznika. Jezik se uči prema najmodernijim udžbenicima "Espresso" čuvene izdavačke kuće "Alma Edizioni" iz Firence. Udžbenike, kao i sav dodatni materijal nabavljamo iz Italije.

Šta je "Espresso"?

"Espresso" je kurs italijanskog jezika za strance, podijeljen na 3 nivoa. Zasnovan je na najsavremenijim metodološkim principima zahvaljujući kojima se učenik osposobljava da odmah sa lakoćom i sigurnošću komunicira u realnim situacijama. Naročita pažnja se poklanja razvoju komunikativnih sposobnosti koje se stimulišu živim aktivnostima, zasnovanim na autentičnosti i raznovrsnosti situacija i na interaktivnoj nastavi. Istovremeno, nije zanemareno ni učenje gramatičkih pravila. Naprotiv, kroz testove i diktate vrši se sistematizacija i ocjenjivanje pređenog gradiva.

Dakle, "Espresso" je namijenjen razvoju sve četiri lingvističke vještine (slušanja, govora, čitanja i pisanja), kao i upoznavanju morfosintaksičkih struktura italijanskog jezika.

Udžbenik je takođe bogat informacijama iz savremenog italijanskog života, kao i iz bogate italijanske kulture.

Na časovima se koristi i dodatni materijal. Tu je prije svega "Praktična gramatika italijanskog jezika", od istog izdavača, sa mnoštvom vježbi, testova i igara. Učenici takođe mogu ponijeti kući da čitaju knjige na italijanskom jeziku. To su djela iz beletristike prilagođena različitim nivoima znanja.

Za momente relaksacije, tu je CD sa čuvenim italijanskim kanconama, gdje zajedno slušamo i prevodimo neke od čuvenih hitova Ramazzottija, Totto Cotugna itd.

Šema nivoa:

  • PRE CILS Elementare
  • CILS Livello UNO Intermedio
  • CILS Livello DUE Intermedio superiore
  • CILS Livello TRE Avanzato
  • CILS Livello QUATRO Utente esperto

 

Sertifikati za italijanski kao strani jezik

Ukoliko želite da vaše znanje iz italijanskog jezika verifikujete nekog međunarodno priznatom diplomom u našoj Agenciji vas možemo pripremiti za polaganje nekog ovih ispita i ujedno izvršiti sve potrebne administrativne poslove kao što su provjera termina polaganja, prijava, uplata i sl.

Sertifikati italijanskog jezika potrvrdjuju stepen jezičke kompetencije italijanskog jezika kao stranog. Namijenjeni su strancima, kao i italijanima koji žive u inostrantvu (potomci italijanskih emigranata), ali i strancima koji su se doselili u Italiju. 

Da biste polagali ove ispite nije neophodno da već posedujete određene diplome i titule. 

Sertifikati CELI i CIC – Univerzitet za strance u PERUDJI za 2011.g.

CELI – sertifikat italijanskog jezika kao stranog 
Prolećni ispitni rok: 
12. mart (A1CELI Impatto, A2 CELI 1, B1 CELI 2 e B2 CELI 3
rok za prijavu ispita: 4. februar 2011. 

Ljetni ispitni rok: 
20. juni (A1 CELI Impatto – A2 CELI1 – B1 CELI2 –B2 CELI3 –C1 CELI4 – C2 CELI5
rok za prijavu ispita: 9. maj 2011. 

Jesenji ispitni rok: 
21. novembar (A1 CELI Impatto – A2 CELI1 – B1 CELI2 –B2 CELI3 –C1 CELI4 – C2 CELI5
rok za prijavu: 10. oktobar 2011. 

CIC – sertifikat poslovnog italijanskog 
Ljetni ispitni rok: 
27. juni (B1 CIC intermedio e C1 CIC avanzato
rok za prijavu: 16. maj 2011. 

Sertifikat CILS – Univerzitet za strance u SIJENI za 2011.g. 

CILS – sertifikat italijanskog jezika kao stranog 

Ljetni ispitni rok: 
9. juni (CILS A1, CILS A2, CILS 1 – B1, CILS 2 – B2, CILS3 – C1, CILS 4 – C2
rok za prijavu: 28. april 2011.

Jesenji ispitni rok: 
1. decembar (CILS A1, CILS A2, CILS 1 – B1, CILS 2 – B2, CILS3 – C1, CILS 4 – C2
rok za prijavu: 20. oktobar 2011. 


Univerzitet Roma Tre  (IT - ele.IT)

Društvo Dante Aligijeri (PLIDA)
Sertifikati u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom

 

Univerzitet za strance u 
Peruđi

Univerzitet za strance u 
Sijeni

Univerzitet
Roma Tre

Društvo
Dante Alighieri

NIVO C2
Padronanza

CELI 5

CILS Quattro-C2

IT

PLIDA C2

NIVO C1
Efficacia

CELI4

 

 

CILS Tre-C1

------

PLIDA C1          

NIVO B2
Progresso

CELI3

CILS Due B2

------

PLIDA B2

NIVO B1
Soglia

CELI2

CILS Uno B1

ele.IT

PLIDA B1

NIVO A2
Sopravvivenza

CELI1

CILS A2

------

PLIDA A2

NIVO A1
Contatto

CELI1

CILS A1

------

PLIDA A1