Zanimljivosti o engleskom jeziku


1. U engleskom jeziku se najčešće koristi slovo „e“.

2. Najviše riječi počinje slovom „s“.

3. Najduža engleska riječ u čijem pisanju se ne ponavlja nijedno slovo je uncopyrightable.

4. Sledeća rečenica sadrži sedam različitih pisanja za glas dugog „i“: He believed Caesar could see people seizing the seas.

5. Ova rečenica sadrži svako slovo engleskog alfabeta: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

6. Najduža riječ u engleskom jeziku ima 45 slova: ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’! To je plućna bolest izazvana udisanjem pepela i pješčane prašine.

7. Nijedna engleska riječ se ne rimuje sa month, orange, silver ili purple.

8. Queueing je jedina riječ u engleskom jeziku koja sadrži 5 uzastopnih vokala.

9. Riječ u čijem pisanju se najviše griješi je pronunciation.

10. Engleski je zvanični jezik neba! Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

11. Otprilike se jedna nova riječ doda engleskom jeziku svaka dva sata, a oko 4000 novih riječi se doda rječniku engleskog jezika svake godine.

12. Da li ste se ikada zapitali zašto na kompjuterskoj engleskoj tastaturi slova nisu postavljena onakvim redosljedom kakav je u alfabetu? Razlog za to su prve pisaće mašine kada su tipke morale da budu složene tako da se mehaničke šipke koje su držale slova ne sudaraju previše. Slova su morala biti razdvojena pa su ona koja su se najviše koristila bila razdvojena.